வலைப்பதிவின் Pages, Posts & Comments ஐ Backup & Restore செய்வது எப்படி?

0 votes
asked Jun 2 in பிளாக்கர் பொது by techfromtn
Blogger வலைப்பதிவின் Pages, Posts & Comments ஐ Backup & Restore செய்வது எப்படி?

1 Answer

0 votes
answered Jun 2 by admin
selected Jun 2 by techfromtn
 
Best answer
உங்களுக்கான பதில் இந்த லிங்கில் உள்ளது
http://techfromtn.blogspot.com/2018/02/pages-posts-comments-backup.html
கீழே கொடுத்துள்ள லோகோ கோடிங்கை உங்கள் வலைபதிவில் இணைத்து தமிழ் வலைபதிவர்களை ஒன்றிணைக்க உதவுங்கள் நன்றி. help.tamilblogs.in
tamilblogs
...